3e Klankbordgroep bijeenkomst

Juni 2023

Op dinsdag 27 juni 2023 vond bij de penvoerder van het project, Plantics B.V.  de 3e Klankbordgroep bijeenkomst plaats. Alle projectpartners waren aanwezig om de resultaten tot nu toe te laten zien en te spreken over uitdagingen voor de verdere ontwikkelingen. De Rijksdienst van Ondernemend Nederland en de klankbordleden die aanwezig waren (Hempflax, Prezero, Renewi, Urban Climate Architects) hebben in een – dialoog & feedback – sessie, actief kunnen bijdragen. De vragen die bij de sessie aan bod kwamen waren o.a.:

  • Leveringszekerheid: hoe zorg je voor voldoende aanvoer van grondstoffen uit de agro?
  • Circulariteit: hoe borg je recycling/hergebruik?

De uitkomst zal worden meegenomen in het vervolgtraject.