CO2FIT

Projectdoel: Het op prototype-schaal realiseren van een complete, technisch volwaardige en veilige vervanging van bouwmaterialen met PUR door CO2-negatieve materialen tegen vergelijkbare kosten. Hierbij worden de bouwmaterialen en modulaire bouwelementen gemaakt van niet fossiele, zoveel mogelijk biobased grondstoffen en zijn deze materialen/elementen herbruikbaar en volledig circulair (recyclebaar).

In de komende jaren zal er een sterk toenemende vraag zijn naar goed isolerende, duurzame en gezonde bouwmaterialen voor de transformatie van de huidige gebouwde omgeving naar een CO2-vrije en circulaire gebouwde omgeving. Polyurethaan (PUR) zou hiervoor een ideaal materiaal zijn, omdat het een hoge isolatiewaarde heeft en een goede mechanische sterkte, ware het niet dat PUR geproduceerd wordt van fossiele grondstoffen, gezondheidsrisico’s heeft (allergeen) en niet geschikt is voor een hoogwaardige materiaalrecycling. De CO2-voetafdruk voor PUR bedraagt bovendien meer dan 4 kg CO2/kg materiaal. Daarnaast is PUR brandbaar en komt bij brand uiterst giftige rook vrij.
Er is daarom behoefte aan veilige, niet-fossiele, herbruikbare en recyclebare isolatie- en bouwmaterialen met een lage ecologische en CO2-voetafdruk die gebruikt kunnen worden in nieuw te ontwikkelen isolerende modulaire bouwelementen, zoals bijvoorbeeld delen van een gevel en een dak. Momenteel zijn dergelijke producten nauwelijks beschikbaar op de markt en is de functionaliteit (nog) onvoldoende. Mogelijke duurzame alternatieven hebben bijvoorbeeld weinig mechanische sterkte, isoleren minder en kosten te veel.

CO2FIT gaat deze leegte opvullen door het ontwikkelen van CO2-negatieve isolatie- en bouwmaterialen (leggen netto CO2 vast) en die toe te passen in nieuw te ontwikkelen isolerende bouwmaterialen en -elementen. Deze producten kunnen dienen als alternatief voor bouwmaterialen met PUR en andere bestaande isolatiematerialen zoals minerale wol en EPS. De gebruikte grondstoffen in dit project zijn niet-fossiel en zoveel mogelijk biobased, en afkomstig uit plantaardige reststromen. De in dit project ontwikkelde bouwproducten en processen (inclusief processen voor hergebruik en recycling) maken het mogelijk om de materiaalketen volledig te sluiten. Doordat de te ontwikkelen bouwmaterialen herbruikbaar en recyclebaar zijn, dragen zij bij aan een langdurige koolstofopslag.

De bouwsector zal hierdoor worden omgevormd van een van de grootste CO2-uitstoters naar een sector die netto CO2 opslaat. Dit project sluit daarmee aan op de doelstellingen van MOOI en het Klimaatakkoord waarin voor de industrie is afgesproken dat deze in 2050 circulair moet zijn, vrijwel geen broeikasgas meer uitstoot en de grondstoffen uit biomassa en reststromen komen.

 


 

De onderzoeksactiviteiten in het CO2-FIT project richten zich op de ontwikkeling van:

  • Basismaterialen die CO2-negatief zijn en de juiste eigenschappen hebben voor toepassing in bouwmaterialen.
  • Circulaire, CO2-negatieve bouwmaterialen en -elementen gemaakt met de basismaterialen ter vervanging van isolerende bouwelementen met PUR en andere niet duurzame isolatiematerialen.
  • Processen en machines (pilotschaal) voor het maken van de basismaterialen, bouwmaterialen en bouwelementen.
  • Processen voor hergebruik en recycling van de circulaire bouwproducten.
  • Evaluatie van producten en processen op gebied van kosten, CO2-opslag, circulariteit (inclusief LCA).
  • Daarnaast algemene activiteiten als projectmanagement en disseminatie.