CO2FIT project : Ontwikkeling van veilige, CO2-negatieve, circulaire producten
ter vervanging van producten met PUR in de bouw

Dit project, dat ondersteund wordt door Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van EZK, heeft als doel om CO2-negatieve isolatie- en bouwmaterialen (leggen netto CO2 vast) te ontwikkelen die toegepast kunnen worden in nieuw te ontwikkelen isolerende bouwmaterialen en modulaire bouwelementen. De producten dienen als alternatief voor bouwmaterialen met PUR en andere bestaande isolatiematerialen zoals minerale wol en EPS. Deze materialen/elementen zullen herbruikbaar- en volledig circulair zijn (recyclebaar).