Alternatieve natuurlijke vezels

Juni 2021

Er is een inventarisatie gemaakt voor een aantal groepen alternatieve natuurlijke vezels (primair, secundair, tertiair/circulair) met de inschatting van o.a. de vezelsterkte, benodigde energie voor opwerking en de meest geschikte verwerkingstechniek. De CO2-opname door het gewas en de beschikbaarheid van de verschillende gewassen zijn getoetst. Begin 2022 worden alternatieve natuurlijke vezels verwacht van Rijkswaterstaat welke meegenomen zullen worden in het verdere onderzoek.